Nexing home

Nexing Consultancy is bij uitstek sterk op het gebied van

Bedrijfseconomische vraagstukken
Goed management begint met informatie verzamelen, deze te analyseren en door vervolgens op de juiste wijze te sturen (en te monitoren) de juiste koers te volgen. Ziet u zich ook wel eens gesteld voor het volgende soort van vraagstukken:

  • Wat is de beste inzet, opbouw en samenstelling van de capaciteit in mijn afdeling of bedrijf (qua arbeid of productie)?
  • Hoe kan ik de kosten of kostenopbouw berekenen en wat is dan de tariefstructuur die ik wil hanteren?
  • Hoe optimaliseer ik mijn processen of samenwerking in een keten van activiteiten?
  • Hoe zal de ontwikkeling van vraag en aanbod verlopen?
  • Waar kan ik het beste in investeren?
  • Hoe ziet eigenlijk mijn … eruit en hoe optimaliseer ik dat verder?
  • Hoe groot is het effect dat ik van het doorvoeren van maatregel X kan verwachten?

En wilt u het antwoord op dit type vraagstukken onderbouwen met harde cijfers of prognoses?

Nexing Consultancy helpt u als manager met die onderbouwing. Dit kan door middel van een kwantitatieve analyse, die inzicht geeft in de huidige situatie óf juist een analyse met een prognosticerend karakter om een gevoel te krijgen bij de verwachte toekomstige ontwikkelingen of de te verwachten effecten van de te nemen beslissing.

Naast kwantitatieve analyses, bouwt Nexing ook scenariomodellen die met een instelling van de juiste parameters verschillende alternatieve toekomstscenario’s doorrekent en met elkaar vergelijkt: ‘wat als we proces X niet zó inrichten maar zó, wat betekent dat dan voor de werkvoorraden?’

Nexing Consultancy zorgt voor de (kwantitatieve) onderbouwing van uw beslissingen!

Projectmanagement & procesbegeleiding
Projectmanagement vraagt om hele specifiek competenties. Deze zijn belangrijker dan de precieze projectmanagementmethodiek die gebruikt wordt zoals een PRINCE2. Competenties die er in de organisatie misschien niet zijn. Of niet goed gemobiliseerd (kunnen) worden omdat het project ‘er weer een klus bij is’ en onderaan het prioriteitenlijstje beland. Of het nou een moeilijk project is of juist niet zo heel lastig.

Er is iemand nodig die planmatig werkt, vooruit denkt, zijn handen vrij heeft, kan combineren. Het in zijn mars heeft in een complexe omgeving te organiseren en te motiveren en de kracht om een project(team) aan het rollen te krijgen en te houden. Met het empathisch vermogen om mensen te bereiken en te betrekken.